نیمچه روزنامه نگار
سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی ، طنز و ... ( دوره جدید )
 
 

باز خوانی یک مطلب به بهانه خداحافظی اسطوره آنها: آیا واقعا دنیا به علی کریمی بدهکار است؟
نویسنده : رضا الله قلی پور تاریخ : دوشنبه سی ام تیر 1393

باز خوانی یک مطلب به بهانه خداحافظی اسطوره آنها: آیا واقعا دنیا به علی کریمی بدهکار است؟

تولید سمبل و قهرمان برای یک ملت ، چون نقش آب در بیابان برای تشنگان است. اگر ملتی غرور ملی نداشته باشد ، نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ملتی که مدام در حال تحقیر است دیر یا زود کلیه عوامل فرهنگی و تمدنی خود را چون زبان ، هویت و ... از دست خواهد داد. از این لحاظ دنیا به اسطوره آنها بدهکار نیست ، بلکه تنها بدهی موجود تولید سمبل و قهرمان در مقابل اسطوره و قهرمان سایر ملل است که بشود به حیات در این دنیای بی رحم ادامه داد . والسلام!

به همین خاطر مطلب زیر که به مناسبت مشت خوردن علی دایی وقتی مربی پرسپولیس تهران بود در اسفند 1389 نوشته شد که با خداحافظی ناگهانی علی کریمی و مانور رسانه های چاپی ، اینترنتی و ...  ، به فکرم رسید که نیاز به یادآوری برای بازخوانی باشد.

مشت نمونه خروار است

دايي جان تاريخ خوانده بودي ، مشت نمي خوردي!

 

پيشينه رفتاري هر ملتي را در زمان حال مي توان از سوابق تاريخي و نوع ادبياتي كه قدماي آن ديار از خود باقي مي گذارند پيش بيني و داوري كرد. اين گذشته تاريخي هر چه قدر با توهم و افسانه پردازي نوشته شده باشد و دور از حقيقت وجودي يك ملت باشد باز مي شود آن را ملاكي بر قضاوت خود قرار داد. چرا كه ديده مي شود سمبل غروري و فخر آن ملت با استناد به كلمه كلمه سطور آن به ديگران عرضه مي شود. اين سوابق تاريخي و ادبياتي هر چقدر پر از رفتارها ، منش ها و رعايت كرامت انساني باشد مي توان گفت: " كه اين ملت قابل احترام مي باشند چون پشتوانه فرهنگي و انساني وزيني دارند ". ولي اگر ورق ورق برگ هاي تاريخي آن پر از ترفندها ، خيانت ها و قهرمان كشي ها باشد با كمال شرمندگي و خجالت بايد گفت كه: " با ملتي روبرو هستيم كه بر ثبات شخصيت و اعتقاد به اخلاق و شان و شعور انساني آن بايد شك كرد و آنها را قابل اعتماد ندانست ".

 شخصيت هر ملتي را مي توان از نوع احترام آن ملت به اسطوره ها و سمبل هاي ملي آن و رعايت شان و جايگاه آن در رفتارهاي اجتماعي و انساني مشاهده كرد.

وجود جوامع فرهنگي متفاوت از حيث باورهاي ملي و قومي در يك سرزمين ، ناخواسته به مقايسه اخلاقي و رفتاري ختم مي شود كه در جايي احترام بر مي انگيزد و در جايي ديگر حسادت. احترام زماني حاصل مي شود كه مردمان يك ديار نقاط ضعف و قوت خود را بدانند و بكوشند آن را در مقايسه با رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي بالغ شده ديگران اصلاح كنند و حسادت نيز هنگامي بروز مي كند كه مردمان دياري نه فرهنگي براي ارايه داشته باشند و نه بكوشند تا اخلاق و شان رفتار انساني را از ملل ديگر ياد بگيرند ، و اين زماني حاصل مي شود كه مردمان آن در يك توهم و پف كردگي نمايشي فرهنگ بالا با شعور اجتماعي بيش از ديگران ، خود را متصور شوند. اين تصور باعث مي شود در رسانه ها و مطبوعات خود ، كه بازتاب نوع نگرش ، انديشه و جهان بيني افكار عمومي و روشنفكران است ، نوع رفتار و اختلاف اجتماعي و طبيعي ملت ديگر را با بوق و كرنا پوشش دهند و با مانورهاي كلان تصويري و چاپي و ارايه آن به افكار عمومي جامعه خويش ، ملت را به انحراف از واقعيت و حقايق پيرامون هدايت كنند و خودشناسي و اصلاح نكات غيراخلاقي و پريشان احوالي جامعه را در هياهوي بزرگ نمايي دعواي ديگران گم كنند تا بتوانند چند صباحي را نيز بر عرصه بمانند و افكار و منافع خود را پيش ببرند. امروزه بهترين و كاري ترين روش ها براي پيش بردن چنين افكاري ، مسايلي است كه افكار عمومي جوامع بر آن حساس بوده و به الگوگيري از تك تك بازيگران آن مي پردازند.

 ورزش ( فوتبال و ... ) و هنر ( موسيقي ، سينما و ... ) هم بازتابي است از زندگي اجتماعي و هم وزنه اي براي ارايه قدرت فرهنگي و تاثير گذاري آن. مللي كه بتوانند در اين زمينه ها سمبل ها و شخصيت هاي قوي ارايه كنند براي هميشه در ذهن ها مي مانند و الگويي براي همه مي شوند.

 براي تولد و اسطوره شدن يك اصالت و هويت ذاتي سرزميني لازم است تا بتواند قهرماني در شان عزت و كرامت آن ملت پرورش دهد و به دنيا ارايه نمايد. سرزمين هاي مستعد براي پرورش چنين انسان هايي هميشه روح حسادت و حقارت را در ديگران بيدار مي كنند ، چون استعداد داشتن و حتي ساختن شخصيت هاي تاثير گذار را ندارند تا سمبلي شود براي انگيزه حيات و فخر فروشي ملي. به همين خاطر كوچك ترين ضعف و اختلاف جوامع رقيب را زير ذره بين دارند تا با بزرگ نمايي به افكار عمومي خود نشان دهند كه اينان هم چنين هستند نه آن طوري كه خيال مي كنيد ، تا حداقل ترين ها را براي خود حفظ كنند. و اگر نتوانستند ، كاري كنند تا با ايجاد اختلاف هر چند كوچك  ، براي كوتاه زماني ،  توجيه اي براي شكست و عدم توانايي خود داشته باشند.

 اين اختلاف را روزهاي گذشته بين دو اسطوره ورزشي فوتبال آذربايجان و حواشي استاديوم ها شاهد بوديم. اين حواشي به يك اختلاف كوچك خانوادگي در آذربايجان ختم شد ، اختلافي كه زائيده هر سوتفاهمي مي توانست باشد. اين اختلاف هر چند با بزرگ نمايي رسانه اي عجيبي همراهي مي شد ، كه آن هم حاصل تفكراتي بود كه مي خواست به قهرمان كشي در آذربايجان ختم شود ، تا نشان داده شود كه مردم ان ديار نيز چنينند! ، ولي باور فرهنگي و آگاهي جمعي به بلوغ رفتاري ختم شد تا اين بار نيز ثابت شود كه مردمان اين ديار اعتقادي به تبليغ سازي و حواشي ندارند و قهرمانان خود را هر چند كه مرتكب اشتباه شده اند منزوي و تنها نمي گذارند.

 اما چرا اين بار رسانه ها اسطوره آذربايجان را تنها گذاشتند؟

حسادت در برابر كسي كه تا به امروز خيلي ها را از صحنه به در كرده است. آنهايي كه زماني مايه فخر بودند ولي امروز فقط قرباني فضاي زندگي مادي شده اند و باور خيلي ها را به پنبه تبديل كرده اند بايد راهي براي جبران چينن حقارت هايي مي يافتند. ديروز با گلوله ، امروز با مشت. مشتي كه نماينده حقارت هاست.

 تاريخ سندي است بر اين تنهايي.

 ستارخان همانطور كه پيروزي و پيشروي نهضت مشروطه را به ارمغان آورد ، در تهران با ترفندي خلع سلاح و گلوله اي در پا ، به دليل عفونت آن در تنهايي از دنيا رفت. ديروز گلوله به طرف ستارخان شليك شد و امروز مشتي بر صورت دايي.

رسانه هاي تصويري و چاپي بر خلاف آنچه كه هياهو براي چند شعار ملي و تلافي و گوشزد كردن بي وفايي اسطوره هاي يك ملت و خواسته هايشان از آنها در استاديوم سهند آذربايجان بر پا كردند و تخفيف حكم يك بازيكن باشگاهي را بر نمي تافتند. با سكوت و بايكوت خبري خود در مقابل تعرض به اسطوره آذربايجان نشان دادند كه شان و شخصيت رسانه اي آنها تا چه حد است.

سياست هاي رسانه اي پايتخت نشينان ايران در اين چند وقت نشان داد كه هر جا منافع باشد زمين و زمان را به هم مي دوزند تا ماهي از آب گل آلود بگيرند. در حالي كه غافل از حافظه تاريخي ملتي هستند كه قهرمان كشي در فرهنگ آنها معنا ندارد. گرچه بي وفايي را مي بخشند.

دايي اگر ديروز تاريخ مي خواند مسلما امروز مشت نمي خورد هر چند اين مشت نمونه اي است از خروارها حسادت به شان و شخصيت اسطوره هاي آذربايجان و آب خنكي بر دل بدخواهان و حسودان.

دايي جان تاريخ بخوان! من امروز به داشتن اسطوره اي چون تو نياز دارم تا فردا به مجسمه اي از تو.

چاپ در هفته نامه فوتبالیست ٬ شماره ۳۰ - اسفند 1389 

Share/Bookmark

داغ کن - کلوب دات کام

... مهربان اولاق! ... مهربان باشیم!
نویسنده : رضا الله قلی پور تاریخ : جمعه بیست و هفتم تیر 1393 

Share/Bookmark

داغ کن - کلوب دات کام

قدر گئجه لری ... شب های قدر ...
نویسنده : رضا الله قلی پور تاریخ : پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 

Share/Bookmark

داغ کن - کلوب دات کام

... بالاخره قطار جام جهانی 2014 هم به ایستگاه آخر رسید ، آخرین مسافر آلمان بود
نویسنده : رضا الله قلی پور تاریخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393

... بالاخره قطار جام جهانی 2014 هم به ایستگاه آخر رسید

آخرین مسافر آلمان بود 

Share/Bookmark

داغ کن - کلوب دات کام

... و اما غزه!
نویسنده : رضا الله قلی پور تاریخ : شنبه بیست و یکم تیر 1393 

Share/Bookmark

داغ کن - کلوب دات کام

قبل از دیدن فینال جام جهانی 2014 حتما این کتاب را بخوانید: فوتبال علیه دشمن
نویسنده : رضا الله قلی پور تاریخ : چهارشنبه هجدهم تیر 1393

قبل از دیدن فینال جام جهانی 2014 حتما این کتاب را بخوانید

 فوتبال علیه دشمن

 

فوتبال علیه دشمن نام یک کتاب نوشته سایمون کوپر با درون‌مایهٔ فوتبالی-سیاسی است که در سال ۱۹۹۴ منتشر شد. این کتاب خوب به فروش رسید و در همان سال برندهٔ جایزهٔ «کتاب ورزشی برتر سال موسسه ویلیام هیل» شد. موضوع این کتاب، مشاهدات عینی کوپر از اثرات فوتبال در ساختار اجتماعی و سیاسی کشورهای مختلف است. در این کتاب به فوتبال در ایران اشاره‎ای نشده‌است. این کتاب اثر جدیدی است که در نمایشگاه کتاب امسال عرضه شد. متن کتاب جالب و گیرا و جذاب است و عادل فردوسی پور توانسته با مهارت ترجمه این اثر را به انجام برساند.

دانلود کتاب

  

Share/Bookmark

داغ کن - کلوب دات کام

کاریکاتور این هفته اکونومیست در مورد وضع فعلی عراق
نویسنده : رضا الله قلی پور تاریخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393

کاریکاتور این هفته اکونومیست در مورد وضع فعلی عراق

منبع 

Share/Bookmark

داغ کن - کلوب دات کام

... فانتزی های این روزای من!!!
نویسنده : رضا الله قلی پور تاریخ : پنجشنبه دوازدهم تیر 1393

... فانتزی های این روزای من!!!

مقدمه: حالا هر چه قدر پول خرج شده یا کردید و رفتید برزیل تا تیم ایرانو تشویق کنید به جهنم! ... حداقل یاد می گرفتید که رنگ اول پرچم ایران سبزه ، اساتید هنر!!!

... فانتزی های این روزای من که دست آورد اینترنته ، عبارتند از:

۱- اینجوری که بانک ها دارن کارمزد کم می کنن، فکر کنم تا 6 ماه دیگه از جلوی بانک رد شی هزینه تماشای نمای ساختمون هم از حسابت کم شه.

۲- از نظر تلویزیون تیم ملی سه حالت بیشتر نداره: برد مقتدرانه، مساوی ارزشمند و باخت چیزی از ارزش های ما کم نکرد.

۳- شما به دانشجوی برق شریف می گی مهندس، به نصاب ماهوارتونم می گی مهندس، اما قسمت تلخ ماجرا اونجاست که درآمد دومی از اولی بیشتره.

۴- دو ساعته می خوام بخوابم، لامصب هر چی بالشت و جعبه دستمال کاغذی و ماشین حساب پرت می کنم به کلید برق نمی خوره که لامپ خاموش بشه، واسم یه لنگه دمپایی مونده فقط، این آخرین سلاحمه دعا کنین به هدف بخوره وگرنه باید بلندشم!

۵- دیروز بابام اومد اتاقم در زد گفت: اجازه هست بیام تو؟ منم گفتم نه الان وقت ندارم... آره دیگه خونه ما اینجوریاس ... فقط قراره آخر هفته بزرگای فامیل بیان خونمون جمع بشن بابامو قانع کنن که از ارث محرومم نکنه!

۶- یکی از سخت ترین کارای این دوره و زمونه اینه که بدونی چه جوری با بچه رفتار کنی که بهت فحش نده!

۷- دقت کردین وقتی موبایلت زنگ میخوره همه گوش هاشون تیز میشه. وقتی تلفن خونه زنگ بخوره همه خودشون رو میزنن به کر بودن. زنگ خونه که دیگه همه فلج مادرزاد میشن!

۸- حسی که ایرانیا توی جام جهانی داشتند همون حسی بود که غرضی تو انتخابات ریاست جمهوریشان داشت.

۹- امروز رفتم از دستگاه خودپرداز پول بگیرم مبلغ رو زدم 50000 تومان یه 10 هزار تومنی داد، سه تا پنج هزار تومنی پنج تا دو هزار تومنی و 15 تا هزاری! یه لحظه دلم واسه دستگاه سوخت، نزدیک بود پولو برگردونم توی دستگاه؛ طفلی خودشو کشت 50 تومن منو جور کرد!

۱۰- یکی از تفریحات ناسالمی که دارم اینه: هر وقت می رم شهر بازی چندتا پیچ و مهره با خودم می برم، هر وسیله ای که سوار می شم به بغل دستیم که اصولا آدم ترسوییه میگم: یا خدا این دیگه از کجا باز شد؟

۹- قربان اعتماد بنفست برم من پراید:

۱۰- ورزش بانوان مثل رانندگی شان می ماند ... بیچاره داور:

۱۱- بنده فقط سکوت می کنم!!! 

Share/Bookmark

داغ کن - کلوب دات کام

... و رمضان
نویسنده : رضا الله قلی پور تاریخ : یکشنبه هشتم تیر 1393 

Share/Bookmark

داغ کن - کلوب دات کام

... و به این ترتیب " افتخار پارس " از جام جهانی 2014 حذف شد!
نویسنده : رضا الله قلی پور تاریخ : چهارشنبه چهارم تیر 1393

... و به این ترتیب " افتخار پارس " از جام جهانی 2014 حذف شد!

بوسنی هرزگوین 3 - 1 افتخار پارس 

Share/Bookmark

داغ کن - کلوب دات کام


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

 

 

 
آخرين عناوين مطالب
» باز خوانی یک مطلب به بهانه خداحافظی اسطوره آنها: آیا واقعا دنیا به علی کریمی بدهکار است؟
» ... مهربان اولاق! ... مهربان باشیم!
» قدر گئجه لری ... شب های قدر ...
» ... بالاخره قطار جام جهانی 2014 هم به ایستگاه آخر رسید ، آخرین مسافر آلمان بود
» ... و اما غزه!
» قبل از دیدن فینال جام جهانی 2014 حتما این کتاب را بخوانید: فوتبال علیه دشمن
» کاریکاتور این هفته اکونومیست در مورد وضع فعلی عراق
» ... فانتزی های این روزای من!!!
» ... و رمضان
» ... و به این ترتیب " افتخار پارس " از جام جهانی 2014 حذف شد!
» حملات کامنتی به صفحه فیسبوک مسی از سر گرفته شد!
» فرق استادیوم های ایران و برزیل جهت حضور دختران و زنان در چیست؟!!
» ... گم شدن جنایات داعش زیر سایه جام جهانی 2014
» در های هوی شادی فوتبال؛ معترضان به جام جهانی در برزیل را هم دریابیم!
» ... و بالاخره جام جهانی فوتبال 2014 برزیل - دانلود مراسم افتتاحیه
» اعتراضات به میزبانی جام جهانی 2014 به صورت نقاشی های خیابانی در برزیل
» شبکه های تلویزیونی پخش کننده افتتاحیه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ برزیل
» برای مصونیت در مقابل تهاجم فرهنگی؛زبان،فرهنگ و موسیقی آذربایجان را حمایت کنید(۱۵۴مین آغری)
» سرعین اردبیل آذربایجان در روزنامه واشینگتون پست
» زبانِ بیــــــــــــز و دیلِ شمـــــــــــــــا ...
» در بانک ها همیشه پای یک دایره در میان است!
» ... تیم ملی فوتبال ایران برای بازی های جام جهانی 2014 به برزیل اعزام شد
» ... منه گوره " عدالت " سادجه بیر خانیم آدی دی!!!
» سرزمین پارسی با ارتش ایرانی؛ لزوم ممنوعیت تفکرات نژادپرستانه در رسانه های ایران
» دانلود ترانه های تورکی آلبوم یاغیش پیمان کیوانی: Galajak Sanundoo Sanun
» یادش بخیر اون وختا ... ( ۱۰) ... دردسرهای ازدواج
» حقوق شهروندی یعنی این ...
» وقتی یک دهه پیش نشریه دانشجویی یورد تیتر زده بود: جایگاه ما در این دهکده جهانی کجاست؟!
» خلاء رسانه های حرفه ای در آذربایجان
» فقط به خاطر یک بوسه!

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به نیمچه روزنامه نگار مي باشد.